CRÈDITS
ACTIVITAT
IMAGINAR...
Imatge
Frontera
Mapa
Idea
ABSTRACCIÓ
ACTIVITAT
DIBUIXAR...
Mites
Històries
Utopies
RELAT
ACTIVITAT
EXPLORAR...
El viatge fa el mapa
El mapa fa el viatge
La vida és un viatge
VIATGE

Anònim, O caput elleboro dignum [Món al cap d'un boig], 1570

Tots tenim en el nostre cap una imatge del món. Des del nostre entorn més immediat fins a les regions més llunyanes tot queda recollit en una única imatge. Tant si és un mapa com un dibuix o un esquema, aquest conjunt de línies conté el món sencer.

Tanca els ulls i imagina
un mapa del món.
Quina imatge del món
tens al cap?
Observa aquestes línies. Què creus que són?

Les fronteres són límits físics o imaginaris. Un riu, una muntanya, un oceà… són fronteres físiques. Les seves formes solen ser orgàniques, sinuoses, prova del pas del temps.

D’altra banda, tots sabem que el món és ple de línies imaginàries que distingeixen els països, les llengües i les tradicions. Les seves formes de vegades són geomètriques, amb angles impossibles, estàtiques.

Quin criteri creus que
s’ha seguit per dividir
els països que apareixen
en aquestes imatges?

Alfred Barr, Cubism and Abstract Art, 1935

Els mapes també ens poden servir per veure una idea des de dalt i ens ajuden a entendre-la.
Aquests mapes d’idees normalment els anomenem diagrames, esquemes o esbossos. Poden utilitzar infinitat de recursos per organitzar espacialment una idea amb la finalitat de comprendre-la.
Has fet mai un esquema o un diagrama d’alguna idea?

Creus que els dibuixos expliquen millor les coses que les paraules?

Ad Reinhardt, How to look at modern art in America, 1946

Monument als descubridors, Lisboa

Els mapes són un dispositiu gràfic que ens permet organitzar espacialment els fenòmens, els processos, els esdeveniments, les coses…, amb la finalitat de comprendre’ls. Ens ajuden a entendre idees simples i complexes, però també serveixen per viatjar, localitzar, situar-nos…, fins i tot per veure’ns.

A l’hora de realitzar un mapa hi ha tres conceptes a tenir en compte: centre, orientació i escala.
· Centre
· Orientació
· Escala

EL MÓN


Imagines poder transformar el mapa del món? Aquí tens l’oportunitat
de representar el món d’una manera totalment diferent en tres passos.

1

Podrás organitzar els països:

• Triar un centre.
• Enquadrar la composició:
més a prop o més lluny.
• Esborrar els països que no
necessitis.
• Canviar-los de lloc.
• Fer-los girar.
• Canviar-los de color.

2

Podrás etiquetar els països,
col·locar pictogrames i dibuixar rius, carreteres,
rutes...

3

Si vols, podràs projectar
el treball realitzat a la sala
i/o enviar-lo al teu correu electrònic personal.

ENDAVANT!

UNA VEGADA ACABAT CADA PAS NO ÉS POSSIBLE DESFER-LO.
ES POT TORNAR A COMENÇAR.
Abans que l’home pogués veure amb els seus propis ulls la totalitat del nostre planeta, hi havia relats mítics que explicaven la creació de l’univers. Aquests textos no només explicaven com era el nostre món sinó que també detallaven quin era el nostre origen i el nostre destí.

Els relats mítics són la visió geogràfica dels déus, aquests éssers que ens observen des de dalt.

Willy Tjungurrayi, Home “tingari” a Kaakuratintja, 1999, AAMU (Museum of Contemporary Aboriginal Art).
Obra present a l'exposició

Aquest mapa ha estat realitzat a partir d’una sèrie de cançons que expliquen el món dels aborígens australians.
Vols conèixer el gran
relat del món?
Els relats poden descriure el món, informar sobre llocs mai vistos i fins i tot assenyalar rutes o itineraris. Però, sobretot, els relats poden produir mons nous, imaginaris o inexistents.

Les utopies són un relat capaç de crear mons, de jugar amb la geografia, de realitzar mapes impossibles. Les utopies imaginen l’espai per parlar-nos d’altres possibilitats i amaguen una mirada crítica al món que habitem. En altres paraules, fabriquem nous mons per poder mesurar el nostre.

Anònim, Utopiae Insulae Figura, 1516

Constant Nieuwenhuys, New Babylon, 1963.
Obra present a l'exposició

Alguna vegada has imaginat un lloc que resolia tots els teus problemes? On es troba? Com podem arribar-hi?

Creus que les utopies serveixen per a alguna cosa?
Entre tots els relats, entre totes les històries que parlen del món en què vivim i d’aquell en què ens agradaria viure, els relats de viatges són el millor exemple per mostrar la relació entre la literatura i la geografia.

Qui no ha escoltat
o llegit mai
una descripció
d’un lloc remot?


Has mentit o exagerat
quan has explicat algun
dels teus viatges?


Necessitem explicar el món i, en explicar-lo, el transformem. Darrere de tot mapa sempre s’amaga un relat, una visió del món que situa el text abans que al mapa.

Quin mapa s’amaga darrere
d’aquestes històries?

UNA HISTÒRIA


Des de l’inici dels temps hem dibuixat mapes a partir de relats imaginaris.
També hem escrit històries sobre llocs impossibles.

Sabries dibuixar el que explica aquesta història? Segur que quan acabis
podràs contar la història només mirant el mapa.

1

Podrás dibuixar aquest relat.
Comença així:

Entre les càlides aigües de l’oceà més gran hi ha una estranya illa sense nom. Aquesta illa té forma d’aranya i es pot moure pel mar com si fos una post de fusta...

Podràs utilitzar els llapis i les icones que et proposem.

2

Si vols, podràs enviar el treball realitzat al teu correu electrònic personal.

ENDAVANT!

Quin és el lloc més
llunyà al qual has viatjat?

Has fet algun mapa
dels teus viatges?

Richard Long, A Line Made by Walking, 1967.
Obra present a l'exposició

Viatjant coneixem el món, les seves formes, la seva diversitat… Viatjant recopilem experiències i coneixements de vital importància en la realització de tot mapa.

Sense els viatges no hi hauria geografia ni cartografia. Sense els viatges el món seria una enorme pàgina en blanc. Dels viatges surten els mapes.
Quan contemplem un mapa un dels nostres primers pensaments és imaginar un viatge. Però aquest viatge imaginat és un viatge immòbil.

En mirar un mapa podem viatjar sense sortir de l’habitació!

Johannes Vermeer, The Astronomer, 1668

Alguna vegada has fet girar
un globus terraqüi, has tancat
els ulls i l’has aturat amb el dit assenyalant la destinació d’un possible viatge?

© iStockphoto.com / YinYang

Has viatjat alguna vegada
sense moure’t?

Steinberg, Autogeography, 1966.
Obra present a l'exposició

Els viatges que fem, les experiències que vivim en els nostres desplaçaments reals o imaginaris, van construint el nostre món i la nostra manera d’entendre’l.

Cadascun de nosaltres té la seva pròpia autogeografia, és a dir, té un mapa interior dels viatges que ha fet.

LA TEVA VIDA


Vivim al món i sobre aquest podem escriure el mapa de la nostra vida,
del nostre passat, present i futur.

A partir d’aquests paisatges crea un mapa de les teves experiències,
de les teves emocions, dels llocs que has visitat, de les situacions que han marcat la teva vida.

1

Podrás triar una de les fotos que et proposem.
Podràs escriure les teves experiències i distribuir les etiquetes sobre
la imatge.
Podràs canviar-les de lloc, girar-les o eliminar-les.

2

Si vols, podràs projectar
el treball realitzat a la sala
i/o enviar-lo al teu correu electrònic personal.

ENDAVANT!